Асоциацията е учредена 14.06.2019 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел в обществена полза от две физически и седем юридически лица.

 


Мисията на Асоциацията е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло.

 

гр. Търговище, ул. Георги Бенковски 1Б, офис 10

+359 6016 2614

info@addb-bg.com