Извънредно общо събрание

В резултат на проведеното на 11.10.2020 г. в Парк хотел Марково, събрание на браншови организации за обсъждане на учредяване на национално браншово сдружение и в изпълнение на Устава на сдружението бе насрочено и на 23.11.2020 г. бе проведено Извънредно общо събрание.

След обсъждане от членовете на сдружението бе гласувано и прието Решение за включване на сдружението „ Асоциация на дърводобивните фирми в България “ като учредител на „Национална браншова организация на лицата и фирмите извършващи дейност в горският сектор“, или именувана по друг начин Национална браншова организация в областта на горският сектор.