Общо писмо за свикване на националния съвет по горите

В изпълнение на мисията на Асоциацията, да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло, се включихме и подкрепихме общо писмо, подписано от девет организации за свикване на националния съвет по горите. С това правим пореден опит да фокусираме вниманието на управлението върху проблемите, които този път няма да отминат, и ще са необходими адекватни действия.

Общо писмо за свикване на националния съвет по горите