Писмено становище на „Асоциация на дърводобивните фирми в България“

Относно публикуван проект за обществени консултации „Проект за съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии Членовете на „Асоциация на дърводобивните фирми в България” обсъдиха проблемите при прилагането на същата и вече обнародваните за обсъждане предложения за промяната ѝ.

Възложиха на Председателя на Управителния съвет на „Асоциация на дърводобивните фирми в България” Цветан Иванов Цонев да внесе предложение за промени.