Учредяване на асоциацията

Днес на 14.06.2019 г., в гр. Търговище, се проведе Учредително събрание на Асоциация на дърводобивните и дървопреработвателни фирми в България, регистриращо се по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Протокол от проведеното събрание можете да видите тук.