Удостоверение за вписване

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да уведомя всички членове на Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в България“ и всички фирми от бранша, че на 08.08.2019 г. получих уведомление за вписване на Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в България“ в Регистъра на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор съгласно чл. 224 от Закона за горите.

Удостоверение за вписване на „Асоциация на дърводобивните фирми в България“.

Паздрави,

Цветан Цонев